«Σαφάρι» για την είσπραξη οφειλών ακόμη και 50 ευρώ

Νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει στους Δήμους να προβούν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εσόδων για οφειλές άνω των 50 ευρώ. Το μέτρο εφαρμόζουν οι οικονομικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιδράσεις απο τους πολίτες