Καλαμάτα | “Μεταμορφώνεται” σε πράσινο κτίριο το Διοικητήριο

“Μεταμορφώνεται” σε πράσινο κτίριο και με καλύτερες υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το διοικητήριο της Καλαμάτας. Παραδόθηκε η μελέτη στον περιφερειάρχη πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος βρέθηκε στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα και μίλησε γι αυτό το μεγάλο έργο, ενώ τόνισε πως οι εργασίες θα γίνονται ενώ το διοικητήριο είναι σε λειτουργία.