Λαϊκό πανηγύρι στο πλαίσιο του Manifest

Το φεστιβάλ πολιτισμού του δήμου Ανατολικής Μάνης με το όνομα Manifest, κατάφερε να διασκεδάσει και να εμπνεύσει πλήθος κόσμου που βρέθηκε στη Μάνη και παρακολούθησε τις εκδηλώσεις.
Εκδηλώσεις προσεγμένες, με κύρος και πολύ ενδιαφέρον έλαβαν χώρα στην Ανατολική Μάνη.

Οι εκδηλώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1: Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «Manifest» της Πράξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων Manifest» με Κωδικό ΟΠΣ 5168465, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).