Γ. Στασινόπουλος : “ Η ΠΕΔΙΝ θα δώσει αγώνα ώστε να είμαστε ίσοι με τις υπόλοιπες περιφέρειες”