Ιθάκη | Ολοκληρώθηκε το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Ολοκληρώθηκε το 11ο Πανελλήνιο συνέδριο μικρών νησιών που έγινε στην Ιθάκη. Μεταφορές, περιβάλλον, αυτοδιοίκηση και τουρισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων αρχών και εκπροσώπων φορέων που πήραν μέρος στις εργασίες του συνεδρίου. Στόχος να αναδειχθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των μικρών νησιών της χώρας που μπορούν να αποτελέσουν «φάρο» ανάπτυξης για ολόκληρη την Ελλάδα.