Στην Κίνα με τον Πρωθυπουργό ο Πλάτων Μαρλαφέκας. Η Αχαΐα στους εκπροσώπους του Εθνικού Επιχειρειν