Καλαμάτα | Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Πόλη

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαβούλευση για το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Νοεμβρίου 2019 υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)», προϋπολογισμού 98.287,05 ευρώ