Δυτική Ελλάδα | Σύγχρονες εφαρμογές και υποδομές για την ανάδειξη της περιοχής