Δυτική Ελλάδα | Σύγχρονες εφαρμογές και υποδομές για την ανάδειξη της περιοχής

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε την ψηφιακή πύλη που κατασκευάζει στο πλαίσιο ανάπτυξης της περιοχής και ανάδειξης της ιστορίας της.