Καλαμάτα | Συλλογή τροφίμων για το καλάθι του Ερυθρού Σταυρού από τις Εθελόντριες

Συνεχίζονται οι δράσεις αγάπης και ανθρωπιάς τις ημέρες αυτές. Μάλιστα το τμήμα του ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας συλλέγει τρόφιμα με σκοπό να δοθούν σε οικογένειες και ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.