Πόρος | Στα δίχτυα των ιχθυοτροφείων ο Σαρωνικός

Ανήσυχοι οι κάτοικοι του Πόρου μπλοκάρουν την προσπάθεια δημιουργίας βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή. Η ανησυχία τους αφορά στον αποκλεισμό κάθε δραστηριότητας στην περιοχή, αλλά και καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.