Μεσσηνία | Συντονιστικό τοπικό όργανο δήμου Καλαμάτας. Τη συνδρομή του δήμου ζητάει η Περιφέρεια

Έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Καλαμάτας σχετικά με τα ζητήματα των ρεμάτων στη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου του δήμου Καλαμάτας. Στη συνάντηση σημειώθηκαν κάποιες από τις ελλείψεις αλλά και τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα ενώ η περιφέρεια ζητά τη συνδρομή του δήμου καθώς υπάρχει αδυναμία λειτουργίας των οχημάτων.