Πάτρα | Συνεδρίαση της Συμμαχίας για την Δυτική Ελλάδα για την ενίσχυση των Μ.Μ.Ε.