Αρκαδία | Στην Καρύταινα το πρώτο συνεδριακό κέντρο από το ΕΑΠ

Το πρώτο συνεδριακό κέντρο στην Ελλάδα θα έχει Αρκαδίκο αέρα. Στο Μαυράκειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα στην Καρύταινα έχει σκοπό το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να στρέψει το βλέμμα του και να δημιουργήσει μία δομή που θα εξυπηρετεί ολόκληρη την Πελοπόννησο αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.