Συνεργασία Κίνας & Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Στην Πάτρα αντιπροσωπεία

Στην Πάτρα βρίσκεται κινεζική αντιπροσωπεία στο πλαίσιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στόχος της συνάντησης, η προώθηση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αγροδιατροφή και οι υδατοκαλλιέργειες, τα πολιτιστικά και δημιουργικά οικοσυστήματα, η γαλάζια οικονομία, η ψηφιοποίηση των ΜμΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η επιχειρηματικότητα.