Διαπεριφερειακή συνεργασία για την γέφυρα Μόρνου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζονται με στόχο να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης της παλαιάς γέφυρας Μόρνου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας μίλησε στο ΙΟΝΙΑΝ για τις επόμενες κινήσεις με στόχο την άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην γέφυρα.