Καλαμάτα | Σύσκεψη για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Νέδοντα

Σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται στον Νέδοντα στο πλαίσιο των αντιπλημμυρικών έργων του νομού, στη Μεσσηνία. Για τα έργα αυτά πραγματοποιήθηκε ευρεία υπηρεσιακή σύσκεψη δημαρχείο Καλαμάτας.