Περιφέρεια | Σύσκεψη στο Μαξίμου για το σημαντικό έργο Πύργος – Καλό νερό – Τσακώνα

Η κοινοπραξία «Ολυμπία Οδός» θα επικαιροποιήσει τις μελέτες για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσάκωνα και θα προτείνει εφικτές και συμβατές με την απόφαση του ΣτΕ λύσεις για τα 22 χιλιόμετρα του Καϊάφα. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό