Καλαμάτα | Σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Mε την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου συνεδρίασε ξανά το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας μεσσηνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Όπως ανέφεραν η κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση υπάρχουν και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι σε πλήρη ετοιμότητα.