Τα φάρμακα στον οργανισμό ζώων & οι οδηγίες της Ε.Ε. για προστασία των καταναλωτών

Ευθυγραμισμένοι με τις ευρωπαϊκές οδηγίες εμφανίζονται να είναι οι κτηνοτρόφοι και της Πάτρας που συμβουλεύονται τους κτηνιάτρους τους κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο να χορηγήσουν φαρμακευτική αγωγή στα ζώα τους.
Η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με την παρουσία υπολειμμάτων κτηνιατρικών φαρμάκων έδειξε πως οι χώρες της Ε.Ε. υπακούουν στις οδηγίες για προστασία της δημόσιας υγείας.