Δεν αποταμιεύουν χρήματα οι Αχαϊοί

Δεν αποταμιεύουν πλέον χρήματα οι Έλληνες σύμφωνα με έρευνα του οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών. Οι περιοχές με τις χαμηλότερες καταθέσεις είναι η Αχαϊα και η Ηλεία ενώ με τις περισσότερες είναι τα Ιόνια νησιά.