Τρίπολη | Τεχνικό Πρόγραμμα Αντιπολίτευσης στο Δήμο

Η ενιαία στάση της αντιπολίτευσης ενάντια στην δημοτική αρχή Τζιούμη, είχε σαν αποτέλεσμα να ψηφιστεί Τεχνικό Πρόγραμμα της Αντιπολίτευσης και όχι της Δημοτικής Αρχής