Θέμα ημερών η διασύνδεση των POS για τις επιχειρήσεις

Μέχρι 31 Οκτωβρίου θα πρέπει όσες επιχειρήσεις διαθέτουν pos, να τα συνδέσουν με τις ταμειακές μηχανές με το υπουργείο να στοχεύει στο κλείσιμο μιας μεγάλης «μαύρης τρύπας» για τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Είναι κι ένα βήμα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής