Βήμα Αυτοδιοίκησης | Θοδωρής Κολποδίνος – Υποψ. Περιφερειακός Σύμβουλος

«Βήμα αυτοδιοίκησης» με τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με την Ρ. Κράτσα, Θοδωρή Κολπονδίνο.
Η υποψηφιότητα, τα πεπραγμένα και οι πρωτιές της περιφερειακής αρχής. Ο τουρισμός και οι υποδομές.
Τι μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα;