Θεσσαλονίκη | Επιχειρηματικότητα και εξωστρέφεια στην 84η ΔΕΘ