Αχαία | Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Υπολογιστών «Διόφαντος» στην 86η ΔΕΘ

Με δικό του περίπτερο συμμετείχε στη 86η ΔΕΘ το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Υπολογιστών Διόφαντος. Πρόκειται για έναν ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Το Ινστιτούτο κατά το διάστημα της πανδημίας του κορωνοϊού βοήθησε αρκετά στην εκπαίδευση μέσω συστημάτων και πλατφόρμες για να στηρίξει χιλιάδες μαθητές και καθηγητές.