Δυτική Ελλάδα | Τα μέλλον διδάσκεται σήμερα στα «Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη»

Τα «Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη», αποτελούν τη συνέχεια της πολυετούς επιτυχημένης πορείας των «Εκπαιδευτηρίων Πάνου». Τα εκπαιδευτήρια επιδιώκουν εμπράκτως και συστηματικά να διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ποικίλων βιωματικών ερεθισμάτων προκειμένου να αναδειχθούν αν όχι όλες, σίγουρα οι περισσότερες από τις πιθανές κλίσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί.