Δείτε στο «Travel Life» | Εξόρμηση στο Γαλαξίδι | Σάββατο 16 Νοεμβρίου | Στις 08.30 μμ