ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ

Κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 19:00, με τον Τάκη Κούρο

Με θεματολογία που καλύπτει με τηλεοπτικό ρυθμό, το σύνολο της Λακωνίας, αλλά και θέματα που αφορούν τους απανταχού Λάκωνες στην Ελλάδα και κυρίως στην ομογένεια.