Νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ο Γιάννης Τρεπεκλής – Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Μαχειμάρης

Νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ο Γιάννης Τρεπεκλής – Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Μαχειμάρης

Ποιοι θα απαρτίζουν το νέο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων