Πάτρα | Ανακοίνωση βιομηχανικών διαδακτορικων Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο της Patras IQ, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε να θεσπίσει το Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών UPatras IQ υποστηρίζοντας τετραετή διδακτορικά προγράμματα βιομηχανικού προσανατολισμού, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών, μιας ιδιωτικής επιχείρησης, εγκατεστημένης στην Ελλάδα και ενός υποτρόφου υποψηφίου διδάκτορα.

Στόχος του Προγράμματος UPatras IQ είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και βιομηχανικό κλάδο με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους συνεργαζόμενους φορείς.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Δημοσθένης Κ. Πολύζος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αν. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης

Βενετσάνα Ε. Κυριαζοπούλου, Πρύτανις, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής

Χρήστος Μπούρας, Νεοεκλεχθείς Πρύτανης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Κλεομένης Μπάρλος Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Διευθύνων Σύμβουλος CBL Patras S.A

Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ