Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου | «Σάρωσε» σε βραβεία – Σε πρώτη προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό

Η ασφάλεια κάτω από την οποία εργάζονται οι άνθρωποι στη Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, έδωσαν στη ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ 5 βραβεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στα 16 χρόνια λειτουργίας της κανένα αξιοσημείωτο εργατικό ατύχημα δεν συνέβη.