Μεσσήνη | Βραβείο Ηθικής Εταιρικής Ευθύνης στην «Αγάν»

Οι πρωτοποριακές καλλιεργητικές μέθοδοι αλλά και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της, έδωσαν στην εταιρία Αγάν το Βραβείο Ηθικής Εταιρικής Ευθύνης. Η Αγάν δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια ντομάτας μέσω υδροπονίας, στην περιοχή της Μεσσήνης..