Βραβεύτηκε η «Levante Ferries» στο συνέδριο για τη νησιωτική οικονομία