Χωρίς σίτιση φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Σπάρτη

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν σχετικά με την σίτιση τους οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Σπάρτη. Λόγω περικοπής των κονδυλίων η δωρεάν φοίτηση περιορίζεται με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των φοιτητών που ενώ πληρούν τα κριτήρια δεν μπορούν να λάβουν δωρεάν σίτιση.