Υγείας Θέματα | Συμπληρώματα διατροφής: Μύθοι και αλήθειες | Ολόκληρη εκπομπή

Υπάρχουν οφέλη για την υγεία, από τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής;
Ελλοχεύουν κίνδυνοι από την κατανάλωσή τους;
Τι ισχύει στην πραγματικότητα;