Ζάκυνθος | Προβληματισμένοι οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων