ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη στον Λίβα. Έλεγχος για σωστή διαχείριση των απορριμμάτων

Το γεγονός ότι τα απορρίμματα που βρισκόντουσαν στους δρόμους της Ζακύνθου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και είχαν ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών εύκολη υπόθεση στην περιοχή του Λίβα, ήταν ένα από τα προβλήματα που διαπίστωσαν κατά την αυτοψία τους στη μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου και οι μηχανικοί Ι. Κονταράτος και Γ. Μοθοναίος.
Η ανικανότητα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών λόγω της παρατεταμένης παραμονής των απορριμμάτων στο δρόμο αλλά και η καθυστέρηση της παραλαβής των μηχανημάτων από την επιτροπή ήταν μερικά από τα προβλήματα που διαπίστωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κατά την επίσκεψή του στην μονάδα διαχείρισης των απορριμμάτων.