ΖΑΚΥΝΘΟΣ | Ενημέρωση για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα

Ενημέρωση για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα, παρείχε ο Δήμος στους φορείς της Ζακύνθου. Ξενοδόχοι, μηχανικοί και το Επιμελητήριο, βρέθηκαν στο χώρο για να δουν βήμα-βήμα τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την επεξεργασία.
Οι φορείς της Ζακύνθου, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Λίβα, μετά από αίτημά τους, για να δουν τα στάδια της επεξεργασίας των απορριμμάτων στη νέα μονάδα διαχείρισης. Ξενοδόχοι, Μηχανικοί και το Επιμελητήριο, ενημερώθηκαν για το κάθε μηχάνημα ξεχωριστά ενώ έθεσαν τις απορίες και τις προτάσεις τους.