Ζάκυνθος | «Ερείπια» τα περισσότερα επαγγελματικά κτίρια

Άσχημη εικόνα δημιουργούν τα πολλά εγκαταλελειμμένα ή ξενοίκιαστα κτίρια στην πόλη της Ζακύνθου. Οι ίδιοι επιχειρηματίες ζητούν μια αλλαγή σελίδας προς το καλύτερο ώστε να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα, ενώ και το Επιμελητήριο τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά.