Ζάκυνθος | Ιδιοκτήτης λέσχης καπνιστών… στα δικαστήρια