Ζάκυνθος | Προβλήματα ταλαιπωρούν το Μουσικό Σχολείο

Με εμπόδια ξεκινάει και πάλι η σχολική χρονιά για το Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, το οποίο προσπαθήσει να λύσει τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του.