Δείτε στο ΙΟΝΙΑΝ | Εορτή Αγ. Γερασίμου Κεφαλονιάς 19 & 20/10 – Θείες λειτουργίες