Αντιδράσεις για την αύξηση των δημοτικών τελών δήμου Κορινθίων

Η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2024 και για την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κυριάρχησε στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κορινθίων. Ο δήμαρχος, Νίκος σταυρέλης υπογράμμισε ότι αυτή η αύξηση έχει το ονοματεπώνυμο «Βασίλης Νανόπουλος».