Κόρινθος | Απολογισμός Βασ. Νανόπουλου – 1εκ. ευρώ από το Υπ. Ανάπτυξης για τα αντιπλημμυρικά έργα