Δείτε στα «European Steps» | Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου | Στις 11.00 μ.μ.

Ο τουρισμός στην Δυτική Ελλάδα την Πελοπόννησο τα νησιά του Ιονίου και οι τρόποι προώθησης του, στο επίκεντρο του European Steps. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι χρήσεις τους στην Δυτ. Ελλάδα, το μεταναστευτικό, η εξακολουθητική ρητορική Ερντογάν, οι πιέσεις της Ε.Ε. προς την Τουρκία και ακόμη την Μάλτα για ζητήματα διαφθοράς, είναι στα European Steps, αυτή την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, μόνο στο ΙΟΝΙΑΝ.