Ιστορίες της Γης | Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022 | Ολόκληρη εκπομπή

«Από το αγρόκτημα στο πιάτο » ,
τη στρατηγική της ΕΕ για έναν πιο βιώσιμο τρόπο διατροφής μιλούν στις «Ιστορίες της γης » η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης της ΠΔΕ Μαρία Βουτσινά και ο Αντιπεριφερειάρχης της ΠΔΕ Τάκης Παπαδόπουλος. Για τη γαλακτοβιομηχανία «Πρώτο» αλλά και για την τιμή του γάλακτος που εκτοξεύθηκε μέσα σ’ ένα χρόνο καθώς και για τη μάχη που δίνουν οι μικρές φάρμες μιλά ο Αντιπρόεδρος της γαλακτοβιομηχανίας Παναγιώτης Λαλιώτης. Ο Δρ. Δασολογίας Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δημήτρης Κατσαρός εξηγεί μεταξύ άλλων πως πρέπει να προστατευτούν οι γεωργικές καλλιέργειες και κυρίως τα θερμοκήπια απο τις πλημμύρες και γιατί θα πρέπει να φυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού τα προστατευμένα οικοσυστήματα της περιοχής μας