Προφίλ | Κων/νος Μάριος Ζαφειρόπουλος, Φιλόλογος | Ολόκληρη εκπομπή