Προφίλ | Διον. Παπαχρήστου, Καθ. Ιατρικής – Αντ. Αρχοντής, εκπαιδευτικός – χοροδιδάσκαλος | Ολόκληρη εκπομπή

Αντώνης Αρχοντής : Εκπαιδευτικός , δάσκαλος χορού
Διονύσιος Ππαχρήστου : Δ/ντής Τμήμ. Παθολογικής Ανατομικής Θεραπευτηρίου «Ολύμπιον»