Ιστορίες της Γης | Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 | Ολόκληρη εκπομπή

Στις » Ιστορίες της γης » η Γενική Διευθύντρια της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων κα Μάγδα Πετροπούλου μίλησε για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πως στηρίζουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο κομμάτι της μεταποίησης στον πρωτογενή τομέα. Ανάμεσα στ ‘ άλλα , μας έδωσε και την είδηση ότι πρόσφατα ο ΕΦΕΠΑΕ- ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα -Ανταγωνιστικότητα-που η Διαχειριστική αποτελεί εταίρο , έχει πάρει τον Αναπτυξιακό νόμο και θα κληθεί να αξιολογήσει και αναπτυξιακά προγράμματα όπου μπορούν να μπουν και οι νέοι αγρότες χωρίς όρια λόγω του Αναπτυξιακού νόμου.
Επίσης στην εκπομπή μίλησε για την ευφυή γεωργία ο καθηγητής Φυτολογίας – Δενδροκομίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής κ. Άγγελος Πατάκας. Πρόκειται για ένα παραγωγικό σύστημα, το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία , χρησιμοποιεί συγκεκριμένες διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων, συνδυάζει όλους τους συντελεστές παραγωγής και αξιοποιεί τη γνώση και τη γεωργική έρευνα, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Τόσο για τον αγροτικό κόσμο και την παραγωγή όσο και για το περιβάλλον.