Δείτε «Τραγούδια του Τόπου» | Παραδοσιακοί χοροί & Τραγούδια της Ναυπακτίας | Κυριακή 2 Αυγούστου | Στις 2.00 μμ